Протокол № 1/21.07.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-297/12.07.2022 г. на кмета на Столична община

22.07.2022

Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина

31.05.2022

Утвърдени от кмета на Столична община Правила за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2022 г.

20.05.2022

Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г.

12.04.2022

Компенсация на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища на територията на Столична община, поради липса на свободни места

20.12.2021

Преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

20.12.2021

Колективен трудов договор за образователните институции на Столична община (в сила от 01.01.2021 г.) и анексите към него

10.12.2021

Информация за налична свободна база в общинските училища за учебната 2021/2022 г.

11.11.2021

Протокол № 1 от 18.10.2021 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища на територията на Столична община

29.10.2021

Протокол № 1 от 19.10.2021 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските детски градини на територията на Столична община

29.10.2021