Протокол № 2 от 15.11.2023 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-397/05.10.2023 г. на кмета на Столична община за допусната техническа грешка в Протокол № 1 от 02.11.2023 г.

13.12.2023

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 26.10.2023 г. и 31.10.2023 г.

09.11.2023

Протокол № 1 от 01.11.2023 г. и Протокол № 2 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

08.11.2023

Протокол № 1 от 02.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински училища

06.11.2023

Протокол № 1 от 01.11.2023 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия на общински детски градини

06.11.2023

Протокол от 11.10.2023 г. от заседание на работна група за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общинските училища на територията на Столична община

13.10.2023

Бюджети на общинските образователни институции за 2023 година и Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за горива и енергия

18.09.2023

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

12.09.2023

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за 2023 г. за подпомагане издръжката на работещи басейни в общинските училища в СО

04.09.2023

Протокол № 1 от 14.06.2023 г. от заседание на работна група за прием на деца в общински ДЗ и ПГ в общински училища

28.06.2023