Назад

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 05-31.05.2021 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД09-1033/29.04.2021 г. на министъра на образованието, в периода от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община, са отсъствия по уважителни причини и са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Столична община