Назад

Проект зa приемане нa Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност но територията на Столична община

Проект зa приемане нa  Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност но територията на Столична община

Публикувано на 29.05.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община, Мита Георгиева - общински съветник, Карлос Контрера - общински съветник, Радослав Абрашев - общински съветник, Калоян Паргов общински съветник и Иван Велков - общински съветник

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА17-ВК66-3536-{2}/16.06.2017 г.

Предложение - СОА17-НЦ62-831/29.06.2017 г.

Становище - СОА17-ВК66-3536-(4)/10.07.2017 г.


Предложение - СОА17-ВК66-3536-(3)/07.07.2017 г.

Предложение - СОА17-ВК66-3536-(2)/16.06.2017 г.