Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 16.11.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Даниела Йорданова, e-mail: dsiord@abv.bg, тел.: 02/9367699

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение