Назад

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г.)

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на  Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г.)

Публикувано на 16.06.2017 г.

Вносител: Зафир Зарков - общински съветник, Ваня Тагарева - общински съветник, Стефан Марков - общински съветник

Доклад и проект за решение

Приложение № 9

Приложение № 10