Назад

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт ,,Надежда" - София и изменение на Правилата за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт ,,Надежда"

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт , "Надежда" - София и изменение на Правилата за допълнително възнаграждение на  персонала на  Общински  културен институт "Надежда"

Публикувано на 18.05.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение