Обратно Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село" - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село" - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

 

Публикувано на 13.04.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение