Назад

Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет - Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“, Приложение № 1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ'' ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Изменение   и  допълнение   на  Наредба   за   условията   и   реда   за провеждане  на  търгове  и конкурси  на Столичен  общински  съвет - Глава  Четвърта „Конкурси  за  организиране  на  ученическото  столово  хранене“, Приложение № 1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ'' ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Публикувано на 12.06.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение