Обратно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Публикувано на: 09.10.2013 г.

Вносители: Елен Герджиков, Вили Лилков и Панайот Бончев - общински съветници

Доклад, Проект за решение