Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община

Публикувано на: 17.02.2011 г.

Вносител: Иван Сотиров, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение