Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества София

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София

Публикувано на: 08.07.2010 г.

Вносител: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение