СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО


План за защита на населението при бедствия - Защита при земетресения

План за защита на населението при бедствия - Защита при наводнения

План за защита на населението при бедствия - Ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос на радиоактивни вещества и аварии с радиоактивни източници и материали

 

ПУНКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Район Средец Район Красно село Район Възраждане
Район Оборище Район Сердика Район Подуяне
Район Слатина Район Изгрев Район Лозенец
Район Триадица Район Красна поляна Район Илинден
Район Надежда Район Искър Район Младост
Район Студентски Район Витоша 1 Район Витоша 2
Район Витоша 3 Район Овча купел 1 Район Овча купел 2
Район Люлин Район Връбница Район Нови Искър 1
Район Нови Искър 2 Район Нови Искър 3 Район Кремиковци 1
Район Кремиковци 2 Район Кремиковци 3 Район Панчарево 1
Район Панчарево 2 Район Панчарево 3 Район Панчарево 4