ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

 

Обратно „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Слънчоглед”


Адрес: ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис ІІІ" № 128

Директор: Искра Влахова

Телефон: 0895 662 289

Услугата се администрира от фондация "Международна социална служба - България".