КРИЗИСНИ ЦЕНТРОВЕ

 

Център за кризисно настаняване на бездомни хора

09.11.2016

Кризисен център за деца (с приоритет деца, пострадали от насилие)

09.11.2016

Кризисен център "Света Петка"

09.11.2016

Кризисен център (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик)

09.11.2016

Кризисен център (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие)

03.05.2023