Първите кабинети за диагностика на КОВИД-19 към ДКЦ отварят врати днес

11.11.2020

Заповед № СОА20-РД09-2900/09.11.2020 г. за допълване на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г.

09.11.2020

Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка

06.11.2020

Фандъкова: Въвеждаме две нови мерки и създаваме организация за включване на ДКЦ-а в прегледите при леки грипоподобни симптоми

06.11.2020

Днес се проведе заседание на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространяването на COVID-19

04.11.2020

Бързи антиген тестове при прием за коронавирус се правят във всички общински лечебни заведения

04.11.2020

Информация към 02.11.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

04.11.2020

Заповед № СОА20-РД09-2755/02.11.2020 г. за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. "Московска" № 33 (партер)

02.11.2020

Съставени са 27 акта за неносене на маски за последните два дни

02.11.2020

Заповед № СОА20-РД09-2753/30.10.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община

30.10.2020