Информация към 16.05.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

18.05.2022

Информация към 09.05.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

11.05.2022

Заповед № СОА20-РД09-880/05.05.2022 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г., СОА21-РД09-659/11.05.2021 г., СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. на кмета на СО

09.05.2022

Информация към 29.04.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

04.05.2022

Информация към 21.04.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

27.04.2022

Информация към 18.04.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

20.04.2022

Информация към 11.04.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

12.04.2022

Информация към 04.04.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

06.04.2022

Информация към 28.03.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

29.03.2022

3 изнесени ваксинационни пункта ще работят в събота и неделя

25.03.2022