Обратно Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, до 26.04.2020 г.


Заповед № СОА20-РД09-1681/15.04.2020 г. на кмета на Столична община за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, до 26.04.2020 г.