Обратно Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“

Заповед № СОА20-РД09-1572/27.03.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1490/16.03.2020 г. на кмета на Столична община