Назад

Заповед за настаняване на бездомни лица в Център за кризисно настаняване в условията на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019

Заповед № СОА20-РД09-1527/20.03.2020 г. за настаняване на бездомни лица в Център за кризисно настаняване в условията на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019