Назад

Заповед за промени в разписания за основни линии №№ 63, 66, 103 и 122 от обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на COVID-19

Заповед № СОА20-РД09-1571/27.03.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община за преустановяване на експлоатацията на основни градски автобусни линии №№ 66, № 122, № 103 и промени в автобусна линия № 63  във връзка с разпространението на COVID-19