Обратно Информация към 06.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

 

Информация към 06.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община, публикувана на основание чл. 19 от Правила на Столична община за управление на целеви дарения, постъпили в сметка BG54SOMB91303133008302, за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията, утвърдени със Заповед № СОА20-РД91-162/02.06.2020 г.