До 31 януари 2018 г. се удължава срокът за прием на творби за седмото издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”. Творби ще се приемат до 31 януари 2018 г. включително, до 17.00 ч., в деловодството на дирекция «Култура» или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо). ****** Дирекция “Култура” на Столична община организира седмо издание на Националния...
През 2017 г. дирекция „Култура” на Столична община провежда 11-то издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”. Стихове се приемат до 20 май, включително. Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори на възраст над 18 години. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в...
Цел на Фестивала е да се пренасочи вниманието на децата към духовни ценности - за сметка на други, заобикалящи ги предизвикателства и комерсиални изкушения.
Кампания на ИЕФЕМ – БАН за създаване на постоянен Образователен център на Националния етнографски музей.
Целта на фондонабиращата кампания е да бъдат събрани средства за ремонт и оборудване на постоянно действащ модерен Образователен център на Националния етнографски музей.
ОКИ „ Надежда“ организира четвърти преглед на любителското творчество на територията на столицата и югозападните райони.
В прегледа могат да вземат участие: фолклорни, танцови и певчески формации и индивидуални изпълнители, детски вокални групи, деца от музикални школи.
— 6 Елементи на страница
Показване на 7 - 11 от 11 резултата.