Назад

Националeн конкурс за поезия „В полите на Витоша”

През 2017 г. дирекция „Култура” на Столична община провежда 11-то издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”.

Стихове се приемат до 20 май, включително.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема.

Право на участие имат автори на възраст над 18 години.

Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения.

Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Авторите до 25 г. възраст следва да поставят знак "25" на големия плик.

Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни.

Награди:

  • Първа награда – 800 лв. и малка пластика
  • Втора награда – 500 лв.
  • Трета награда – 300 лв.
  • Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

Краен срок за изпращане на творбите – 20 май 2017 г., включително, (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”.

Материали не се връщат.

За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39.