РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

1/11.01.2024 г.        

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/16.01.2023 г. 2/20.01.2023 г. 3/11.04.2023 г. 4/02.05.2023 г. 5/19.07.2023 г.
6/01.08.2023 г. 7/31.08.2023 г. 14/25.09.2023 г. 15/26.09.2023 г. 16/29.09.2023 г.
17/02.10.2023 г. 18/09.10.2023 г. 19/20.10.2023 г.    

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/13.01.2022 г. 2/23.02.2022 г. 3/23.02.2022 г. 4/08.03.2022 г. 5/22.03.2022 г.
6/06.07.2022 г. 7/06.07.2022 г. 8/20.07.2022 г. 9/25.07.2022 г. 10/27.07.2022 г.
11/27.07.2022 г. 12/09.09.2022 г. 13/09.09.2022 г. 14/11.11.2022 г. 15/18.11.2022 г.
16/18.11.2022 г.        

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

1/26.01.2021 г. 2/22.03.2021 г. 3/25.03.2021 г. 4/18.05.2021 г. 5/27.05.2021 г.
6/28.06.2021 г. 7/27.07.2021 г. 8/27.07.2021 г. 9/27.07.2021 г. 10/27.07.2021 г.
11/13.08.2021 г. 12/26.10.2021 г.