РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/16.01.2023 г. 2/20.01.2023 г.      

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/13.01.2022 г. 2/23.02.2022 г. 3/23.02.2022 г. 4/08.03.2022 г. 5/22.03.2022 г.
6/06.07.2022 г. 7/06.07.2022 г. 8/20.07.2022 г. 9/25.07.2022 г. 10/27.07.2022 г.
11/27.07.2022 г. 12/09.09.2022 г. 13/09.09.2022 г. 14/11.11.2022 г. 15/18.11.2022 г.
16/18.11.2022 г.        

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

1/26.01.2021 г. 2/22.03.2021 г. 3/25.03.2021 г. 4/18.05.2021 г. 5/27.05.2021 г.
6/28.06.2021 г. 7/27.07.2021 г. 8/27.07.2021 г. 9/27.07.2021 г. 10/27.07.2021 г.
11/13.08.2021 г. 12/26.10.2021 г.      

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

01/27.01.2020 г. 02/24.02.2020 г. 03/23.03.2020 г. 04/16.04.2020 г. 05/26.05.2020 г.
6/10.06.2020 г. 7/17.06.2020 г. 8/24.06.2020 г. 9/25.06.2020 г. 10/13.07.2020 г.
11/27.07.2020 г. 12/01.09.2020 г. 13/30.11.2020 г.    

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

01/21.01.2019 г. 02/21.03.2019 г. 03/17.05.2019 г. 04/06.06.2019 г. 05/01.07.2019 г.
06/01.07.2019 г. 07/16.07.2019 г. 08/16.07.2019 г. 09/18.07.2019 г. 10/19.07.2019 г.
12/09.10.2019 г. 13/07.11.2019 г. 14/07.11.2019 г. 15/07.11.2019 г. 16/16.12.2019 г.

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

01/16.01.2018 г. 02/19.02.2018 г. 03/22.02.2018 г. 04/09.03.2018 г. 05/30.05.2018 г.
06/30.05.2018 г. 07/14.06.2018 г. 08/14.06.2018 г. 09/14.06.2018 г. 10/14.06.2018 г.
11/14.06.2018 г. 12/26.06.2018 г. 13/05.07.2018 г. 14/05.07.2018 г. 15/06.07.2018 г.
16/17.07.2018 г. 17/17.07.2018 г. 18/26.07.2018 г. 19/26.07.2018 г. 20/16.08.2018 г.
21/23.08.2018 г. 22/29.08.2018 г. 23/11.09.2018 г. 24/11.09.2018 г. 25/21.09.2018 г.
26/19.11.2018 г. 27/07.12.2018 г. 28/11.12.2018 г. 29/11.12.2018 г. 30/11.12.2018 г.

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

01/29.03.2017 г. 02/05.06.2017 г. 03/06.06.2017 г. 04/08.10.2017 г. 05/21.09.2017 г.
06/18.09.2017 г. 07/21.09.2017 г. 08/21.09.2017 г.    


 

РАЙОН ИЛИНДЕН - АРХИВ за 2016 г.