РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

1/27.01.2020 г. 2/24.02.2020 г.      
         

 

 

РАЙОН ИЛИНДЕН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

1/21.01.2019 г. 2/21.03.2019 г. 3/17.05.2019 г. 4/06.06.2019 г. 5/01.07.2019 г.
6/01.07.2019 г. 7/16.07.2019 г. 8/16.07.2019 г. 9/18.07.2019 г. 10/19.07.2019 г.
12/09.10.2019 г. 13/07.11.2019 г. 14/07.11.2019 г. 15/07.11.2019 г. 16/16.12.2019 г.