РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РМЛ19-АП00-9-[2]/24.01.2019 г. РМЛ19-АП00-9-[3]/28.01.2019 г. РМЛ19-ТД26-241-[2]/08.02.2019 г. РМЛ19-ТД26-241-[1]/08.02.2019 г. РМЛ19-ТД26-458-[1]/28.02.2019 г.
РМЛ19-ТК00-31-[2]/05.03.2019 г. РМЛ19-ТК00-31-[3]/05.03.2019 г. РМЛ19-ТД26-481-[1] /12.03.2019 г. РМЛ19-ТД26-495-[1]/13.03.2019 г. РМЛ19-ТК00-53-[1]/27.03.2019 г.
РМЛ19-ТК00-54-[1]/27.03.2019 г. РМЛ19-ТК00-55-[1]/27.03.2019 г. РМЛ19-ТД26-640-[1]/09.04.2019 г. РМЛ19-ТД26-639-[1]/09.04.2019 г. РМЛ19-ТД26-638-[1]/09.04.2019 г.
РМЛ19-ТД26-636-[1]/11.04.2019 г. РМЛ19-ТД26-849-[2]/22.05.2019 г. РМЛ19-ТК00-110-[2]/31.05.2019 г. РМЛ19-АП00-103-[2]/31.05.2019 г. РМЛ19-ТД26-911-[1]/04.06.2019 г.
РМЛ19-АП00-77-[3]/05.06.2019 г. РМЛ19-ВК08-260-[5]/06.06.2019 г. РМЛ19-ТК00-112-[1]/07.06.2019 г. РМЛ19-ВК00-260-[6]/31.01.2019 г. РМЛ19-ТД26-1027-[1]/05.06.2019 г.
РМЛ19-ВК08-260-[8]/19.06.2019 г. РМЛ19-ТК00-76-[4]/19.06.2019 г. РМЛ19-ТД26-1079-[1]/19.06.2019 г. РМЛ19-ТД26-1089-[2]/26.06.2019 г. РМЛ19-ТД26-1152/26.06.2019 г.
РМЛ19-АП00-100-[5]/01.07.2019 г. РМЛ19-АП00-121-[2]/01.07.2019 г. РМЛ19-АП00-121-[3]/01.07.2019 г. РМЛ19-ТК00-133-[6]/05.07.2019 г. РМЛ19-ТК00-141-[4]/11.07.2019 г.
РМЛ19-ТК00-141-[5]/11.07.2019 г. РМЛ19-ТД26-1267-[4]/16.07.2019 г. РМЛ19-ТК00-167-[1]/17.07.2019 г. РМЛ19-ТД26-1267-[5]/17.07.2019 г. РМЛ19-ТД26-1267-[6]/17.07.2019 г.

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (част първа)

РМЛ16-АП00-312-[4]/14.12.2016  РМЛ16-АП00-343-[1]/20.12.2016  РМЛ16-АП00-303-[4]/28.12.2016  РМЛ16-АП00-310-[5]/29.12.2016  РМЛ16-АП00-344-[5]/14.02.2017 
РМЛ17-АП00-3-[3]/24.02.2017  РМЛ16-АП00-308-[9]/24.02.2017  РМЛ16-АП00-345-[6]/27.02.2017  РМЛ16-АП00-345-[7]/27.02.2017  РМЛ17-ТК00-120-[1]/17.05.2017 
РМЛ17-ТК00-120-[2]/17.05.2017  РМЛ17-ТД26-519-[7]/17.05.2017  РМЛ17-ТД26-137-[5]/01.06.2017  РМЛ17-АП00-47-[5]/01.06.2017  РМЛ17-ТД26-137-[4]/01.06.2017 
РМЛ17-ТД26-137-[6]/02.06.2017  РМЛ16-АП00-278-[8]/13.06.2017  РМЛ17-АП00-110-[2]/06.07.2017  РМЛ17-АП00-80-[2]/17.07.2017  РМЛ17-ТК00-197-[2]/24.07.2017 
РМЛ17-ТК00-173-[2]/02.08.2017  РМЛ17-ТД26-1181-[1]/14.08.2017 РМЛ17-АП00-140-[3]/17.08.2017  РМЛ17-АП00-140-[4]/17.08.2017  РМЛ17-ТК00-217-[2]/29.08.2017
РМЛ17-АП00-138-[6]/01.09.2017 РМЛ17-АП00-138-[7]/01.09.2017 РМЛ17-АП00-132-[7]/04.09.2017 РМЛ17-ТК00-169-[1]/19.09.2017 РМЛ17-ТК00-169-[2]/19.09.2017
РМЛ17-АП00-179-[1]/20.09.2017 РМЛ17-АП00-179-[2]/20.09.2017 РМЛ17-АП00-179-[3]/20.09.2017 РМЛ17-АП00-50-[5]/27.09.2017 РМЛ17-АП00-50-[6]/27.09.2017
РМЛ16-АП00-346-[12]/14.11.2017 РМЛ17-АП00-168-[7]/25.01.2018 РМЛ17-ПП10-1-[85]/13.02.2018 РМЛ18-ТК00-13/14.02.2018 РМЛ18-ТД26-142/16.02.2018
РМЛ16-АП00-90-[22]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[23]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[24]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[25]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[26]/19.03.2018
РМЛ18-ТК00-28-[1]/25.05.2018 РМЛ18-ТК00-28-[2]/25.05.2018 РМЛ18-БД00-46-[8]/29.05.2018 РМЛ18-ТК00-92-[1]/31.05.2018 РМЛ18-АП00-83-[2]/01.06.2018
РМЛ18-АП00-84-[2]/01.06.2018 РМЛ18-АП00-105-[2]/01.06.2018 РМЛ18-АП00-72-[2]/01.06.2018 РМЛ18-ТК00-91-[1]/13.06.2018 РМЛ18-ТК00-101-[1]/14.06.2018
РМЛ18-ТК00-96-[1]/15.06.2018 РМЛ18-ТК00-101-[2]/14.06.2018 РМЛ18-ТК00-115-[1]/21.06.2018 РМЛ18-ТК00-123-[1]/25.06.2018 РМЛ17-АП00-37-[10]/26.06.2018
РМЛ18-ТК00-151-[1]/17.07.2018 РМЛ18-ТК00-151-[2]/17.07.2018 РМЛ18-АП00-68-[4]/19.07.2018 РМЛ17-ТД26-1670-[24]/07.08.2018 РМЛ18-ТД26-1290-[1]/08.08.2018
РМЛ18-ТД26-1134-[3]/08.08.2018 РМЛ17-АП00-108-[11]/24.08.2018 РМЛ18-БД00-34-[5]/24.08.2018 РМЛ17-ТД26-1670-[26]/28.08.2018 РМЛ18-ТК00-191-[2]/31.08.2018
РМЛ18-ТК00-194-[1]/18.09.2018 РМЛ18-ТК00-193-[1]/18.09.2018 РМЛ18-ТД26-1296-[1]/14.09.2018 РМЛ18-ТД26-1364-[1]/01.10.2018 РМЛ18-ТК00-13-[3]/04.10.2018
РМЛ18-ТК00-233-[2]/10.10.2018 РМЛ18-ТД26-1594-[2]/12.10.2018 РМЛ18-ТК00-26-[3]/19.10.2018 РМЛ18-ТД26-1670-[1]/23.10.2018 РМЛ18-ТД26-1572-[2]/25.10.2018
РМЛ18-ТК00-208-[1]/29.10.2018 РМЛ18-ТД26-1818-[1]/13.11.2018 г. РМЛ17-ПП10-1--[230]/15.11.2018 г. РМЛ18-АП00-236-[2]/22.11.2018 г. РМЛ18-ТК00-269-[1]/26.11.2018 г.
РМЛ18-ТК00-269-[2]/26.11.2018 г. РМЛ18-ТД26-1914-[2]/27.11.2018 г. РМЛ18-АП00-247-[2]/10.12.2018 г. РМЛ18-АП00-248-[2]/10.12.2018 г. РМЛ18-АП00-248-[3]/10.12.2018 г.
РМЛ18-АП00-247-[3]/10.12.2018 г. РМЛ18-ТК00-290-[1]/18.12.2018 г. РМЛ18-ТД26-2031-[2]/19.12.2018 г. РМЛ18-ТД26-2031-[3]/19.12.2018 г.