РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

РМЛ24-ТК00-41-[1]/30.01.2024 г. РМЛ24-ТК00-45-[1]/30.01.2024 г. РМЛ24-ТК00-46-[1]/30.01.2024 г. РМЛ24-ТК00-36-[1]/05.02.2024 г. РМЛ24-ТК00-49-[1]/05.02.2024 г.
1/06.02.2024 г. 2/08.02.2024 г. 3/08.02.2024 г. 4/20.02.2024 г. 5/20.02.2024 г.
6/20.02.2024 г.        

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

РМЛ23-ТК00-8-[1]/11.01.2023 г. РМЛ23-ТК00-12-[1]/17.01.2023 г. РМЛ23-ТК00-18-[3]/25.01.2023 г. РМЛ23-ТК00-33-[1]/25.01.2023 г. РМЛ23-ТК00-34-[1]/25.01.2023 г.
РМЛ23-ТК00-47-[1]/26.01.2023 г.  РМЛ23-ТК00-57-[2]/09.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-88-[1]/13.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-88-[2]/13.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-93-[2]/17.02.2023 г.
РМЛ23-ТК00-94-[2]/17.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-103-[1]/20.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-104-[1]/20.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-118-[1]/20.02.2023 г. РМЛ23-ТК00-127-[1]/01.03.2023 г.
РМЛ23-ТК00-184-[1]/20.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-155-[3]/21.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-156-[3]/21.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-166-[1]/21.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-172-[1]/21.03.2023 г.
РМЛ23-ТК00-173-[1]/21.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-178-[1]/21.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-186-[2]/21.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-167-[2]/22.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-167-[3]/22.03.2023 г.
РМЛ23-ТК00-187-[1]/22.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-198-[1]/22.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-199-[1]/22.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-199-[2]/22.03.2023 г. РМЛ23-ТК00-221-[1]/10.04.2023 г.
РМЛ23-ТК00-240-[1]/11.04.2023 г. РМЛ23-ТК00-208-[2]/12.04.2023 г. РМЛ23-ТК00-202-[2]/12.04.2023 г. РМЛ23-ТК00-250-[1]/13.04.2023 г. РМЛ23-ТК00-294-[1]/02.05.2023 г.
РМЛ23-ТК00-294-[2]/02.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-294-[3]/02.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-265-[1]/05.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-265-[2]/05.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-310-[2]/16.05.2023 г.
РМЛ23-ТК00-258-[1]/17.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-258-[2]/17.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-269-[1]/17.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-272-[1]/17.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-287-[1]/17.05.2023 г.
РМЛ23-ТК00-291-[1]/17.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-307-[1]/17.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-327-[1]/23.05.2023 г. РМЛ23-ТК00-224-[3]/07.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-224-[4]/07.06.2023 г.
РМЛ23-ТК00-323-[1]/07.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-332-[3]/07.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-343-[1]/07.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-361-[2]/08.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-362-[2]/13.06.2023 г.
РМЛ23-ТК00-362-[2]/13.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-370-[1]/13.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-395-[1]/16.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-353-[2]/21.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-403-[2]/22.06.2023 г.
РМЛ23-ТК00-403-[3]/22.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-418-[1]/28.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-420-[1]/28.06.2023 г. РМЛ23-ТК00-436-[1]/10.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-422-[1]/13.07.2023 г.
РМЛ23-ТК00-427-[1]/13.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-440-[1]/13.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-429-[3]/19.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-429-[4]/19.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-444-[1]/19.07.2023 г.
РМЛ23-ТК00-445-[1]/19.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-445-[2]/19.07.2023 г. РМЛ23-ТК00-453-[2]/01.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-453-[3]/01.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-473-[1]/07.08.2023 г.
РМЛ23-ТК00-515-[1]/16.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-522-[1]/23.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-523-[1]/23.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-530-[1]/23.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-530-[2]/23.08.2023 г.
РМЛ23-ТК00-533-[1]/23.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-533-[2]/23.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-509-[2]/24.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-509-[3]/24.08.2023 г. РМЛ23-ТК00-538-[1]/24.08.2023 г.
РМЛ23-ТК00-566-[1]/08.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-566-[2]/08.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-531-[1]/11.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-531-[2]/11.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-544-[2]/13.09.2023 г.
РМЛ23-ТК00-544-[3]/13.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-556-[1]/13.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-556-[2]/13.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-560-[1]/13.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-573-[1]/13.09.2023 г.
РМЛ23-ТК00-563-[1]/14.09.2023 г. РМЛ23-ТК00-625-[1]/05.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-587-[1]/10.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-588-[3]/10.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-598-[4]/10.10.2023 г.
РМЛ23-ТК00-598-[5]/10.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-624-[5]/17.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-637-[5]/17.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-608-[2]/19.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-608-[3]/19.10.2023 г.
РМЛ23-ТК00-609-[3]/19.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-606-[2]/20.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-665-[1]/23.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-642-[1]/24.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-642-[2]/24.10.2023 г.
РМЛ23-ТК00-645-[1]/24.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-663-[1]/24.10.2023 г. РМЛ23-ТК00-625-[4]/09.11.2023 г. РМЛ23-ТК00-625-[5]/09.11.2023 г. РМЛ23-ТК00-686-[1]/09.11.2023 г.
РМЛ23-ТК00-698-[1]/09.11.2023 г. РМЛ23-ТК00-460-[4]/21.11.2023 г. РМЛ23-ТК00-703-[2]/21.11.2023 г. РМЛ23-ТК00-713-[1]/06.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-732-[1]/06.12.2023 г.
РМЛ23-ТК00-732-[2]/06.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-739-[1]/06.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-771-[1]/11.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-743-[1]/12.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-743-[2]/12.12.2023 г.
РМЛ23-ТК00-759-[1]/12.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-777-[1]/12.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-777-[2]/12.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-751-[1]/13.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-767-[1]/13.12.2023 г.
РМЛ23-ТК00-786-[1]/21.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-787-[1]/21.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-787-[2]/21.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-757-[2]/28.12.2023 г. РМЛ23-ТК00-757-[3]/28.12.2023 г.

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

РМЛ21-АП00-127-[9]/06.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-24-[1]/17.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-20-[1]/18.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-8-[2]/28.01.2022 г. РМ22-ТК00-32-[2]/28.01.2022 г.
РМЛ22-ТК00-37-[1]/28.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-37-[2]/28.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-40-[1]/28.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-42-[2]/28.01.2022 г. РМ22-ТК00-42-[3]/28.01.2022 г.
РМЛ22-ТК00-49-[2]/01.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-65-[2]/16.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-104-[1]/23.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-105-[1]/23.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-107-[1]/23.02.2022 г.
РМЛ22-ТК00-92-[1]/25.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-92-[2]/25.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-94-[1]/25.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-122-[1]/09.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-131-[1]/15.03.2022 г.
РМЛ22-ТК00-132-[1]/15.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-134-[1]/16.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-155-[1]/24.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-156-[1]/24.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-161-[1]/24.03.2022 г.
РМЛ22-ТК00-178-[1]/31.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-183-[1]/31.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-207-[1]/07.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-201-[2]/11.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-205-[1]/12.04.2022 г.
РМЛ22-ТК00-215-[1]/19.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-218-[1]/19.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-227-[1]/29.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-234-[1]/10.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-225-[2]/16.05.2022 г.
РМЛ22-ТК00-251-[1]/16.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-267-[1]/30.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-267-[2]/30.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-267-[3]/30.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-271-[1]/08.06.2022 г.
РМЛ22-ТК00-293-[1]/08.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-305-[1]/21.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-318-[1]/21.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-286-[2]/28.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-292-[1]/28.06.2022 г.
РМЛ22-ТК00-327-[1]/28.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-336-[1]/29.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-354-[1]/19.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-355-[1]/19.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-378 [1]/26.07.2022 г.
РМЛ22-ТК00-378 [2]/26.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-378 [3]/26.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-389-[1]/04.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-390-[1]/04.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-276-[2]/10.08.2022 г.
РМЛ22-ТК00-397-[1]/10.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-397-[2]/10.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-399-[1]/12.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-404-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-404-[2]/16.08.2022 г.
РМЛ22-ТК00-409-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-410-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-410-[2]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-415-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-415-[2]/16.08.2022 г.
РМЛ22-ТК00-446-[1]/29.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-439-[1]/31.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-439-[2]/31.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-463-[1]/08.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-464-[1]/08.09.2022 г.
РМЛ22-ТК00-465-[1]/08.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-471-[1]/08.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-476-[1]/14.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-485-[1]/16.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-511-[1]/05.10.2022 г.
РМЛ22-ТК00-512-[1]/05.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-512-[2]/05.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-501-[1]/06.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-503-[1]/12.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-488-[1]/17.10.2022 г.
РМЛ22-ТК00-514-[1]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-514-[2]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-514-[3]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-537-[1]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-519-[2]/18.10.2022 г.
РМЛ22-ТК00-543-[1]/18.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-522-[2]/19.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-591-[1]/14.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-609-[1]/14.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-581-[1]/21.11.2022 г.
РМЛ22-ТК00-586-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-586-[2]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-613-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-623-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-634-[1]/25.11.2022 г.
РМЛ22-ТК00-635-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-635-[2]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-636-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-636-[2]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-637-[1]/25.11.2022 г.
РМЛ22-ТК00-603-[3]/02.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-603-[4]/02.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-642-[1]/08.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-669-[2]/14.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-670-[1]/14.12.2022 г.
РМЛ22-ТК00-670-[2]/14.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-679-[1]/21.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-692-[1]/23.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-702-[1]/23.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-669-[1]/14.12.2022 г.

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

РМЛ21-ТК00-5-[1]/12.01.2021 РМЛ21-ТК00-3-[2]/15.01.2021 РМЛ21-ТК00-33-[1]/27.01.2021 РМЛ21-ТК00-40-[1]/03.02.2021 РМЛ21-ТК00-42-[1]/04.02.2021
РМЛ21-ТК00-48-[1]/09.02.2021 РМЛ21-ТК00-49-[1]/09.02.2021 РМЛ21-ТК00-50-[1]/09.02.2021 РМЛ21-ТК00-55-[1]/16.02.2021 РМЛ21-ТК00-70-[1]/04.03.2021
РМЛ21-ТД26-415-[1]/08.03.2021 РМЛ21-ТК00-76-[1]/08.03.2021 РМЛ21-ТК00-71-[1]/12.03.2021 РМЛ21-ТК00-90-[1]/12.03.2021 РМЛ21-ТК00-81-[1]/15.03.2021
РМЛ21-ТК00-112-[1]/24.03.2021 РМЛ21-ТК00-105-[1]/31.03.2021 РМЛ21-ТК00-123-[1]/31.03.2021 РМЛ21-ТК00-128-[1]/31.03.2021 РМЛ21-ВК08-500/02.04.2021
РМЛ21-ТК00-132-[1]/06.04.2021 РМЛ21-ТК00-140-[1]/13.04.2021 РМЛ21-ТК00-150-[1]/14.04.2021 РМЛ21-ТК00-169-[1]/23.04.2021 РМЛ21-ТК00-172-[1]/23.04.2021
РМЛ21-ТК00-173-[1]/29.04.2021 РМЛ21-ТК00-188-[1]/14.05.2021 РМЛ21-ТК00-189-[1]/14.05.2021 РМЛ21-ТК00-184-[1]/18.05.2021 РМЛ21-ТК00-190-[1]/01.06.2021
РМЛ20-ТК00-294-[22]/04.06.2021 РМЛ21-ТК00-207-[2]/04.06.2021 РМЛ21-ТК00-228-[1]/11.06.2021 РМЛ21-ТК00-220-[1]/11.06.2021 РМЛ17-ПП10-1-[833]/01.07.2021
РМЛ21-ТК00-238-[4]/07.07.2021 РМЛ21-ТК00-247-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-250-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-258-[1]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-259-[1]/08.07.2021
РМЛ21-ТК00-260-[1]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-262-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-263-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-269-[1]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-250-[3]/09.07.2021
РМЛ21-ТК00-253-[2]/09.07.2021 РМЛ21-ТК00-268-[2]/09.07.2021 РМЛ21-ТК00-290-[1]/15.07.2021 РМЛ21-ТК00-301-[1]/15.07.2021 РМЛ21-ТК00-309-[1]/22.07.2021
РМЛ21-ТК00-317-[1]/27.07.2021 РМЛ21-ТК00-319-[1]/27.07.2021 РМЛ21-ТК00-315-[2]/28.07.2021 РМЛ21-ТК00-282-[2]/29.07.2021 РМЛ21-ТК00-317-[2]/29.07.2021
РМЛ21-ТК00-345-[1]/04.08.2021 РМЛ21-ТК00-349-[1]/05.08.2021 РМЛ21-ТК00-352-[1]/10.08.2021 РМЛ21-ТК00-356-[2]/10.08.2021 РМЛ21-ГР94-1512-[2]/12.08.2021
РМЛ21-ТК00-397-[1]/26.08.2021 РМЛ21-ТК00-410-[1]/02.09.2021 РМЛ21-ТК00-408-[1]/07.09.2021 РМЛ21-ТК00-401-[1]/08.09.2021 РМЛ21-ТК00-379-[3]/23.09.2021
РМЛ21-ТК00-431-[1]/29.09.2021 РМЛ21-ТК00-437-[1]/30.09.2021 РМЛ21-ТК00-430-[2]/01.10.2021 РМЛ21-ТК00-440-[1]/01.10.2021 РМЛ21-ТК00-452-[1]/05.10.2021
РМЛ21-ТК00-453-[1]/05.10.2021 РМЛ21-ТК00-448-[1]/08.10.2021 РМЛ21-ТК00-480-[1]/19.10.2021 РМЛ21-ТК00-481-[1]/19.10.2021 РМЛ21-ТК00-486-[1]/19.10.2021
РМЛ21-ТК00-496-[1]/19.10.2021 РМЛ21-ТК00-474-[3]/28.10.2021 РМЛ21-ТК00-506-[1]/03.11.2021 РМЛ21-ТК00-525-[1]/11.11.2021 РМЛ21-ТК00-526-[1]/11.11.2021
РМЛ21-ТК00-527-[1]/11.11.2021 РМЛ21-ТК00-546-[1]/19.11.2021 РМЛ21-ТК00-548-[1]/19.11.2021 РМЛ21-ТК00-530-[1]/22.11.2021 РМЛ21-ТК00-531-[1]/22.11.2021
РМЛ21-ТК00-551-[1]/22.11.2021 РМЛ21-ТК00-555-[1]/23.11.2021 РМЛ21-ТК00-560-[1]/23.11.2021 РМЛ21-ТК00-572-[1]/23.11.2021 РМЛ21-ТК00-561-[2]/06.12.2021
РМЛ21-ТК00-582-[1]/06.12.2021 РМЛ21-ТК00-595-[1]/15.12.2021 г.