РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

РМЛ21-АП00-127-[9]/06.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-24-[1]/17.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-20-[1]/18.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-8-[2]/28.01.2022 г. РМ22-ТК00-32-[2]/28.01.2022 г.
РМЛ22-ТК00-37-[1]/28.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-37-[2]/28.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-40-[1]/28.01.2022 г. РМЛ22-ТК00-42-[2]/28.01.2022 г. РМ22-ТК00-42-[3]/28.01.2022 г.
РМЛ22-ТК00-49-[2]/01.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-65-[2]/16.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-104-[1]/23.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-105-[1]/23.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-107-[1]/23.02.2022 г.
РМЛ22-ТК00-92-[1]/25.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-92-[2]/25.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-94-[1]/25.02.2022 г. РМЛ22-ТК00-122-[1]/09.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-131-[1]/15.03.2022 г.
РМЛ22-ТК00-132-[1]/15.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-134-[1]/16.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-155-[1]/24.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-156-[1]/24.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-161-[1]/24.03.2022 г.
РМЛ22-ТК00-178-[1]/31.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-183-[1]/31.03.2022 г. РМЛ22-ТК00-207-[1]/07.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-201-[2]/11.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-205-[1]/12.04.2022 г.
РМЛ22-ТК00-215-[1]/19.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-218-[1]/19.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-227-[1]/29.04.2022 г. РМЛ22-ТК00-234-[1]/10.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-225-[2]/16.05.2022 г.
РМЛ22-ТК00-251-[1]/16.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-267-[1]/30.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-267-[2]/30.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-267-[3]/30.05.2022 г. РМЛ22-ТК00-271-[1]/08.06.2022 г.
РМЛ22-ТК00-293-[1]/08.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-305-[1]/21.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-318-[1]/21.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-286-[2]/28.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-292-[1]/28.06.2022 г.
РМЛ22-ТК00-327-[1]/28.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-336-[1]/29.06.2022 г. РМЛ22-ТК00-354-[1]/19.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-355-[1]/19.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-378 [1]/26.07.2022 г.
РМЛ22-ТК00-378 [2]/26.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-378 [3]/26.07.2022 г. РМЛ22-ТК00-389-[1]/04.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-390-[1]/04.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-276-[2]/10.08.2022 г.
РМЛ22-ТК00-397-[1]/10.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-397-[2]/10.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-399-[1]/12.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-404-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-404-[2]/16.08.2022 г.
РМЛ22-ТК00-409-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-410-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-410-[2]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-415-[1]/16.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-415-[2]/16.08.2022 г.
РМЛ22-ТК00-446-[1]/29.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-439-[1]/31.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-439-[2]/31.08.2022 г. РМЛ22-ТК00-463-[1]/08.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-464-[1]/08.09.2022 г.
РМЛ22-ТК00-465-[1]/08.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-471-[1]/08.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-476-[1]/14.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-485-[1]/16.09.2022 г. РМЛ22-ТК00-511-[1]/05.10.2022 г.
РМЛ22-ТК00-512-[1]/05.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-512-[2]/05.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-501-[1]/06.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-503-[1]/12.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-488-[1]/17.10.2022 г.
РМЛ22-ТК00-514-[1]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-514-[2]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-514-[3]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-537-[1]/17.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-519-[2]/18.10.2022 г.
РМЛ22-ТК00-543-[1]/18.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-522-[2]/19.10.2022 г. РМЛ22-ТК00-591-[1]/14.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-609-[1]/14.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-581-[1]/21.11.2022 г.
РМЛ22-ТК00-586-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-586-[2]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-613-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-623-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-634-[1]/25.11.2022 г.
РМЛ22-ТК00-635-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-635-[2]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-636-[1]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-636-[2]/25.11.2022 г. РМЛ22-ТК00-637-[1]/25.11.2022 г.
РМЛ22-ТК00-603-[3]/02.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-603-[4]/02.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-642-[1]/08.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-669-[2]/14.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-670-[1]/14.12.2022 г.
РМЛ22-ТК00-670-[2]/14.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-679-[1]/21.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-692-[1]/23.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-702-[1]/23.12.2022 г. РМЛ22-ТК00-669-[1]/14.12.2022 г.

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

РМЛ21-ТК00-5-[1]/12.01.2021 РМЛ21-ТК00-3-[2]/15.01.2021 РМЛ21-ТК00-33-[1]/27.01.2021 РМЛ21-ТК00-40-[1]/03.02.2021 РМЛ21-ТК00-42-[1]/04.02.2021
РМЛ21-ТК00-48-[1]/09.02.2021 РМЛ21-ТК00-49-[1]/09.02.2021 РМЛ21-ТК00-50-[1]/09.02.2021 РМЛ21-ТК00-55-[1]/16.02.2021 РМЛ21-ТК00-70-[1]/04.03.2021
РМЛ21-ТД26-415-[1]/08.03.2021 РМЛ21-ТК00-76-[1]/08.03.2021 РМЛ21-ТК00-71-[1]/12.03.2021 РМЛ21-ТК00-90-[1]/12.03.2021 РМЛ21-ТК00-81-[1]/15.03.2021
РМЛ21-ТК00-112-[1]/24.03.2021 РМЛ21-ТК00-105-[1]/31.03.2021 РМЛ21-ТК00-123-[1]/31.03.2021 РМЛ21-ТК00-128-[1]/31.03.2021 РМЛ21-ВК08-500/02.04.2021
РМЛ21-ТК00-132-[1]/06.04.2021 РМЛ21-ТК00-140-[1]/13.04.2021 РМЛ21-ТК00-150-[1]/14.04.2021 РМЛ21-ТК00-169-[1]/23.04.2021 РМЛ21-ТК00-172-[1]/23.04.2021
РМЛ21-ТК00-173-[1]/29.04.2021 РМЛ21-ТК00-188-[1]/14.05.2021 РМЛ21-ТК00-189-[1]/14.05.2021 РМЛ21-ТК00-184-[1]/18.05.2021 РМЛ21-ТК00-190-[1]/01.06.2021
РМЛ20-ТК00-294-[22]/04.06.2021 РМЛ21-ТК00-207-[2]/04.06.2021 РМЛ21-ТК00-228-[1]/11.06.2021 РМЛ21-ТК00-220-[1]/11.06.2021 РМЛ17-ПП10-1-[833]/01.07.2021
РМЛ21-ТК00-238-[4]/07.07.2021 РМЛ21-ТК00-247-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-250-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-258-[1]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-259-[1]/08.07.2021
РМЛ21-ТК00-260-[1]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-262-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-263-[2]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-269-[1]/08.07.2021 РМЛ21-ТК00-250-[3]/09.07.2021
РМЛ21-ТК00-253-[2]/09.07.2021 РМЛ21-ТК00-268-[2]/09.07.2021 РМЛ21-ТК00-290-[1]/15.07.2021 РМЛ21-ТК00-301-[1]/15.07.2021 РМЛ21-ТК00-309-[1]/22.07.2021
РМЛ21-ТК00-317-[1]/27.07.2021 РМЛ21-ТК00-319-[1]/27.07.2021 РМЛ21-ТК00-315-[2]/28.07.2021 РМЛ21-ТК00-282-[2]/29.07.2021 РМЛ21-ТК00-317-[2]/29.07.2021
РМЛ21-ТК00-345-[1]/04.08.2021 РМЛ21-ТК00-349-[1]/05.08.2021 РМЛ21-ТК00-352-[1]/10.08.2021 РМЛ21-ТК00-356-[2]/10.08.2021 РМЛ21-ГР94-1512-[2]/12.08.2021
РМЛ21-ТК00-397-[1]/26.08.2021 РМЛ21-ТК00-410-[1]/02.09.2021 РМЛ21-ТК00-408-[1]/07.09.2021 РМЛ21-ТК00-401-[1]/08.09.2021 РМЛ21-ТК00-379-[3]/23.09.2021
РМЛ21-ТК00-431-[1]/29.09.2021 РМЛ21-ТК00-437-[1]/30.09.2021 РМЛ21-ТК00-430-[2]/01.10.2021 РМЛ21-ТК00-440-[1]/01.10.2021 РМЛ21-ТК00-452-[1]/05.10.2021
РМЛ21-ТК00-453-[1]/05.10.2021 РМЛ21-ТК00-448-[1]/08.10.2021 РМЛ21-ТК00-480-[1]/19.10.2021 РМЛ21-ТК00-481-[1]/19.10.2021 РМЛ21-ТК00-486-[1]/19.10.2021
РМЛ21-ТК00-496-[1]/19.10.2021 РМЛ21-ТК00-474-[3]/28.10.2021 РМЛ21-ТК00-506-[1]/03.11.2021 РМЛ21-ТК00-525-[1]/11.11.2021 РМЛ21-ТК00-526-[1]/11.11.2021
РМЛ21-ТК00-527-[1]/11.11.2021 РМЛ21-ТК00-546-[1]/19.11.2021 РМЛ21-ТК00-548-[1]/19.11.2021 РМЛ21-ТК00-530-[1]/22.11.2021 РМЛ21-ТК00-531-[1]/22.11.2021
РМЛ21-ТК00-551-[1]/22.11.2021 РМЛ21-ТК00-555-[1]/23.11.2021 РМЛ21-ТК00-560-[1]/23.11.2021 РМЛ21-ТК00-572-[1]/23.11.2021 РМЛ21-ТК00-561-[2]/06.12.2021
РМЛ21-ТК00-582-[1]/06.12.2021 РМЛ21-ТК00-595-[1]/15.12.2021 г.      

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РМЛ19-ТД26-2183-[1]/08.01.2020 РМЛ19-ДИ05-533-[2]/09.01.2020 РМЛ19-ДИ05-533-[3]/09.01.2020 РМЛ19-ДИ05-533-[4]/09.01.2020 РМЛ20-ВК08-71/14.01.2020
РМЛ20-ВК08-72/14.01.2020 РМЛ20-ГР94-30-[2]/16.01.2020 РМЛ20-ТК00-7-[1]/21.01.2020 РМЛ20-ТК00-9-[1]/21.01.2020 РМЛ20-ТД26-113-[1]/28.01.2020
РМЛ20-ТК00-8-[3]/29.01.2020 РМЛ20-ТК00-34-[1]/03.02.2020 РМЛ20-ТК00-271-[3]/03.02.2020 РМЛ20-ТД26-278-[1]/19.02.2020 РМЛ20-ТД26-277-[1]/20.02.2020
РМЛ20-ТД26-403-[2]/04.03.2020 РМЛ20-ТK00-70-[1]/16.03.2020 РМЛ20-ТK00-72-[2]/16.03.2020 РМЛ20-ТK00-76-[1]/26.03.2020 РМЛ20-ТK00-79-[1]/26.03.2020
РМЛ20-АП00-17-[5]/01.04.2020 РМЛ20-ТК00-86-[2]/27.04.2020 РМЛ20-ТК00-106-[1]/04.05.2020 РМЛ20-ТД26-705-[1]/15.05.2020 РМЛ20-ТД26-745-[1]/26.05.2020
РМЛ20-ТД26-769-[1]/29.05.2020 РМЛ20-ТД26-770-[1]/29.05.2020 РМЛ20-ТК00-129-[1]/04.06.2020 РМЛ20-ТК00-130-[1]/04.06.2020 РМЛ20-ТК00-138-[1]/10.06.2020
РМЛ20-ТК00-141-[2]/11.06.2020 РМЛ20-ТК00-148-[1]/11.06.2020 РМЛ20-ТК00-150-[1]/12.06.2020 РМЛ20-ТК00-153-[1]/16.06.2020 РМЛ20-ТК00-152-[3]/24.06.2020
РМЛ20-ТК00-159-[1]/24.06.2020 РМЛ20-ТД26-936-[1]/30.06.2020 РМЛ20-ТД26-967-[1]/03.07.2020 РМЛ20-ТК00-180-[1]/03.07.2020 РМЛ20-ТК00-181-[1]/03.07.2020
РМЛ20-ТК00-187-[1]/10.07.2020 РМЛ20-ТК00-202-[1]/13.07.2020 РМЛ20-ГР94-969-[2]/24.07.2020 РМЛ20-ТД26-1001-[1]/24.07.2020 РМЛ20-ТК00-228-[1]/04.08.2020
РМЛ20-ТК00-241-[1]/07.08.2020 РМЛ20-ТК00-244-[1]/10.08.2020 РМЛ20-ТК00-244-[2]/10.08.2020 РМЛ20-ТК00-220-[2]/20.08.2020 РМЛ20-ТК00-262-[1]/27.08.2020
РМЛ20-ТК00-276-[1]/02.09.2020 РМЛ20-ТК00-277-[1]/02.09.2020 РМЛ20-ТК00-280-[2]/02.09.2020 РМЛ20-ТК00-286-[1]/10.09.2020 РМЛ20-ТК00-281-[1]/11.09.2020
РМЛ20-ТК00-282-[1]/15.09.2020 РМЛ20-ТК00-297-[1]/21.09.2020 РМЛ20-ТК00-305-[1]/06.10.2020 РМЛ20-ТК00-314-[1]/08.10.2020 РМЛ20-ТД26-1509-[1]/14.10.2020
РМЛ20-ТК00-331-[1]/21.10.2020 РМЛ20-ТК00-347-[1]/28.10.2020 РМЛ20-ТК00-314-[2]/05.11.2020 РМЛ20-ТК00-351-[1]/09.11.2020 РМЛ20-АП00-124-[11]/11.11.2020
РМЛ20-ТК00-359-[1]/18.11.2020 г. РМЛ20-ТК00-385-[1]/09.12.2020 г. РМЛ20-ТК00-385-[2]/09.12.2020 г. РМЛ20-ТК00-385-[3]/09.12.2020 г. РМЛ20-ТК00-385-[4]/09.12.2020 г.
РМЛ20-ТК00-390-[1]/15.12.2020 г. РМЛ20-ТК00-395-[1]/16.12.2020 г. РМЛ20-ТК00-406-[1]/21.12.2020 г.     

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РМЛ19-АП00-9-[2]/24.01.2019 РМЛ19-АП00-9-[3]/28.01.2019 РМЛ19-ВК00-260-[6]/31.01.2019 РМЛ19-ТД26-241-[1]/08.02.2019 РМЛ19-ТД26-241-[2]/08.02.2019
РМЛ19-ТД26-458-[1]/28.02.2019 РМЛ19-ТК00-31-[2]/05.03.2019 РМЛ19-ТК00-31-[3]/05.03.2019 РМЛ19-ТД26-481-[1] /12.03.2019 РМЛ19-ТД26-495-[1]/13.03.2019
РМЛ19-ТК00-53-[1]/27.03.2019 РМЛ19-ТК00-54-[1]/27.03.2019 РМЛ19-ТК00-55-[1]/27.03.2019 РМЛ19-ТД26-638-[1]/09.04.2019 РМЛ19-ТД26-639-[1]/09.04.2019
РМЛ19-ТД26-640-[1]/09.04.2019 РМЛ19-ТД26-636-[1]/11.04.2019 РМЛ19-ТД26-849-[2]/22.05.2019 РМЛ19-АП00-103-[2]/31.05.2019 РМЛ19-ТК00-110-[2]/31.05.2019
РМЛ19-ТД26-911-[1]/04.06.2019 РМЛ19-АП00-77-[3]/05.06.2019 РМЛ19-ТД26-1027-[1]/05.06.2019 РМЛ19-ВК08-260-[5]/06.06.2019 РМЛ19-ТК00-112-[1]/07.06.2019
РМЛ19-ВК08-260-[8]/19.06.2019 РМЛ19-ТД26-1079-[1]/19.06.2019 РМЛ19-ТК00-76-[4]/19.06.2019 РМЛ19-ТД26-1089-[2]/26.06.2019 РМЛ19-ТД26-1152/26.06.2019
РМЛ19-АП00-100-[5]/01.07.2019 РМЛ19-АП00-121-[2]/01.07.2019. РМЛ19-АП00-121-[3]/01.07.2019 РМЛ19-ТК00-133-[6]/05.07.2019 РМЛ19-ТК00-141-[4]/11.07.2019
РМЛ19-ТК00-141-[5]/11.07.2019 РМЛ19-ТД26-1267-[4]/16.07.2019 РМЛ19-ТД26-1267-[5]/17.07.2019 РМЛ19-ТД26-1267-[6]/17.07.2019 РМЛ19-ТК00-167-[1]/17.07.2019
РМЛ19-ТК00-168-[1]/19.07.2019 РМЛ19-ТК00-169-[1]/19.07.2019 РМЛ19-ТД26-1444-[1]/02.08.2019 РМЛ19-АП00-108-[4]/08.08.2019 РМЛ19-АП00-115-[8]/15.08.2019
РМЛ18-АП00-211-[7]/16.09.2019 РМЛ19-АП00-190-[1]/17.09.2019 РМЛ19-ТД26-1579-[1]/17.09.2019 РМЛ19-ТД26-1643-[1]/25.09.2019 РМЛ19-ВК08-1727/11.10.2019
РМЛ19-ТД26-1789-[1]/23.10.2019 РМЛ19-ТД26-1792-[1]/23.10.2019 РМЛ19-ТД26-1796-[1]/24.10.2019 РМЛ19-ТД26-1813-[1]/24.10.2019 РМЛ19-АП00-101-[7]/05.11.2019
РМЛ19-ТД26-1880-[1]/07.11.2019 РМЛ19-ГР94-1867-[1]/20.11.2019 РМЛ19-АП00-251-[5]/21.11.2019 РМЛ19-АП00-251-[6]/21.11.2019 РМЛ19-АП00-251-[7]/21.11.2019
РМЛ19-ТД26-1800-[3]/22.11.2019 РМЛ19-ТД26-2048-[1]/27.11.2019 РМЛ19-ТД26-2022-[1]/28.11.2019 РМЛ19-ГР94-1912-[1]/02.12.2019 РМЛ19-ТД26-2091-[1]/11.12.2019
РМЛ19-ТД26-2093-[1]/11.12.2019        

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РМЛ17-АП00-168-[7]/25.01.2018 РМЛ17-ПП10-1-[85]/13.02.2018 РМЛ18-ТК00-13/14.02.2018 РМЛ18-ТД26-142/16.02.2018 РМЛ16-АП00-90-[22]/19.03.2018
РМЛ16-АП00-90-[23]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[24]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[25]/19.03.2018 РМЛ16-АП00-90-[26]/19.03.2018 РМЛ18-ТК00-28-[1]/25.05.2018
РМЛ18-ТК00-28-[2]/25.05.2018 РМЛ18-БД00-46-[8]/29.05.2018 РМЛ18-ТК00-92-[1]/31.05.2018 РМЛ18-АП00-72-[2]/01.06.2018 РМЛ18-АП00-83-[2]/01.06.2018
РМЛ18-АП00-84-[2]/01.06.2018 РМЛ18-АП00-105-[2]/01.06.2018 РМЛ18-ТК00-91-[1]/13.06.2018 РМЛ18-ТК00-101-[1]/14.06.2018 РМЛ18-ТК00-101-[2]/14.06.2018
РМЛ18-ТК00-96-[1]/15.06.2018 РМЛ18-ТК00-115-[1]/21.06.2018 РМЛ18-ТК00-123-[1]/25.06.2018 РМЛ17-АП00-37-[10]/26.06.2018 РМЛ18-ТК00-151-[1]/17.07.2018
РМЛ18-ТК00-151-[2]/17.07.2018 РМЛ18-АП00-68-[4]/19.07.2018 РМЛ17-ТД26-1670-[24]/07.08.2018 РМЛ18-ТД26-1134-[3]/08.08.2018 РМЛ18-ТД26-1290-[1]/08.08.2018
РМЛ17-АП00-108-[11]/24.08.2018 РМЛ18-БД00-34-[5]/24.08.2018 РМЛ17-ТД26-1670-[26]/28.08.2018 РМЛ18-ТК00-191-[2]/31.08.2018 РМЛ18-ТК00-193-[1]/18.09.2018
РМЛ18-ТК00-194-[1]/18.09.2018 РМЛ18-ТД26-1296-[1]/20.09.2018 РМЛ18-ТД26-1364-[1]/01.10.2018 РМЛ18-ТК00-13-[3]/04.10.2018 РМЛ18-ТК00-233-[2]/10.10.2018
РМЛ18-ТД26-1594-[2]/12.10.2018 РМЛ18-ТК00-26-[3]/19.10.2018 РМЛ18-ТД26-1670-[1]/23.10.2018 РМЛ18-ТД26-1572-[2]/25.10.2018 РМЛ18-ТК00-208-[1]/29.10.2018
РМЛ18-ТД26-1818-[1]/13.11.2018 РМЛ17-ПП10-1-[230]/15.11.2018 РМЛ18-АП00-236-[2]/22.11.2018 РМЛ18-ТК00-269-[1]/26.11.2018 РМЛ18-ТК00-269-[2]/26.11.2018
РМЛ18-ТД26-1914-[2]/27.11.2018 РМЛ18-АП00-247-[2]/10.12.2018 РМЛ18-АП00-247-[3]/10.12.2018 РМЛ18-АП00-248-[2]/10.12.2018 РМЛ18-АП00-248-[3]/10.12.2018
РМЛ18-ТК00-290-[1]/18.12.2018 РМЛ18-ТД26-2031-[2]/19.12.2018 РМЛ18-ТД26-2031-[3]/19.12.2018    

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси pd 2017 г.

РМЛ16-АП00-344-[5]/14.02.2017 РМЛ17-АП00-3-[3]/24.02.2017 РМЛ16-АП00-308-[9]/24.02.2017 РМЛ16-АП00-345-[6]/27.02.2017 РМЛ16-АП00-345-[7]/27.02.2017
РМЛ17-ТК00-120-[1]/17.05.2017 РМЛ17-ТК00-120-[2]/17.05.2017 РМЛ17-ТД26-519-[7]/17.05.2017 РМЛ17-АП00-47-[5]/01.06.2017 РМЛ17-ТД26-137-[4]/01.06.2017
РМЛ17-ТД26-137-[5]/01.06.2017 РМЛ17-ТД26-137-[6]/02.06.2017 РМЛ16-АП00-278-[8]/13.06.2017 РМЛ17-АП00-110-[2]/06.07.2017 РМЛ17-АП00-80-[2]/17.07.2017
РМЛ17-ТК00-197-[2]/24.07.2017 РМЛ17-ТК00-173-[2]/02.08.2017 РМЛ17-ТД26-1181-[1]/14.08.2017 РМЛ17-АП00-140-[3]/17.08.2017 РМЛ17-АП00-140-[4]/17.08.2017
РМЛ17-ТК00-217-[2]/29.08.2017 РМЛ17-АП00-138-[6]/01.09.2017 РМЛ17-АП00-138-[7]/01.09.2017 РМЛ17-АП00-132-[7]/04.09.2017 РМЛ17-ТК00-169-[1]/19.09.2017
РМЛ17-ТК00-169-[2]/19.09.2017 РМЛ17-АП00-179-[1]/20.09.2017 РМЛ17-АП00-179-[2]/20.09.2017 РМЛ17-АП00-179-[3]/20.09.2017 РМЛ17-АП00-50-[5]/27.09.2017
РМЛ17-АП00-50-[6]/27.09.2017 РМЛ16-АП00-346-[12]/14.11.2017      

 

 

РАЙОН МЛАДОСТ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. РМЛ16-АП00-312-[4]/14.12.2016 РМЛ16-АП00-343-[1]/20.12.2016 РМЛ16-АП00-303-[4]/28.12.2016 РМЛ16-АП00-310-[5]/29.12.2016