РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

01/03.01.2023 г. 02/04.01.2023 г. 03/05.01.2023 г. 04/13.02.2023 г. 05/08.06.2023 г.
06/20.06.2023 г. 07/28.06.2023 г. 08/25.07.2023 г.    

 

 

РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

01/17.01.2018 г. 02/17.01.2018 г. 03/07.02.2018 г. 04/07.02.2018 г. 05/08.02.2018 г.
06/28.02.2018 г. 07/07.03.2018 г. 08/20.04.2018 г. 09/02.05.2018 г. 10/31.05.2018 г.
11/07.06.2018 г. 12/08.06.2018 г. 13/12.06.2018 г.   15/26.06.2018 г.
16/26.06.2018 г. 17/27.06.2018 г.   19/27.06.2018 г. 20/17.07.2018 г.
21/25.07.2018 г. 22/31.07.2018 г. 23/03.08.2018 г. 24/06.08.2018 г. 25/21.08.2018 г.
26/29.08.2018 г. 27/30.08.2018 г. 28/03.09.2018 г. 29/21.09.2018 г. 30/08.10.2018 г.
31/12.10.2018 г. 32/12.10.2018 г. 33/16.10.2018 г. 34/31.10.2018 г. 35/14.11.2018 г.
36/21.11.2018 г.        

 

 

РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

01/04.01.2017 г. 03/07.03.2017 г. 04/07.03.2017 г. 05/10.03.2017 г. 06/22.03.2017 г.
07/18.04.2017 г. 08/19.04.2017 г. 09/04.05.2017 г. 10/04.05.2017 г. 11/13.06.2017 г.
12/05.07.2017 г. 13/05.07.2017 г. 14/05.07.2017 г. 15/05.07.2017 г. 16/22.08.2017 г.
17/01.09.2017 г. 18/01.09.2017 г. 19/12.09.2017 г. 20/15.09.2017 г. 21/03.10.2017 г.
22/12.10.2017 г. 23/17.10.2017 г. 24/23.10.2017 г. 25/29.11.2017 г. 26/07.12.2017 г.
27/20.12.2017 г. 28/20.12.2017 г.      

 

 

РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г. 

Архив за 2016 г. Направление от 14.12.2016 г. 20/20.12.2016 г.