РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

01/10.01.2020 г. 02/10.01.2020 г. 03/16.01.2020 г. 04/16.01.2020 г. 05/16.01.2020 г.
06/06.02.2020 г. 07/06.02.2020 г. 08/07.02.2020 г. 09/11.02.2020 г. 10/11.02.2020 г.
11/09.03.2020 г. 12/09.03.2020 г. 13/10.03.2020 г. 14/10.03.2020 г.