Столична община - открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал : „Пласментно – снабдителна база „Илиянци” гр. София, с оператор „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

25.10.2016

Район Витоша - провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 на с. Мърчаево

16.09.2016

Столична община - предстоящо отчуждаване във връзка с обект: Главен канализационен колектор III по ул. „Костенски водопад”, кв. „Манастирски ливади”, район „Триадица”

02.09.2016

Район „Слатина” - обсъждане на проект за Изменение План за Регулация

18.08.2016

Поставяне на паметна плоча с барелеф на Ген. Александър Суворов в ж.к. „Павлово-Бъкстон”, район „Витоша”

21.07.2016

Издигане на склупторен монумент „Цар Симеон Велики” в двора на ЧСОУ „Цар Симеон Велики”, с Иваняне, район Банкя, община София

21.07.2016

Район „Люлин” - подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.„Люлин-център”

19.07.2016

Район „Лозенец” - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Лозенец I-ва част, кв. 236а, УПИ I-„за общ.жил.стр.”

19.07.2016

Район „Нови Искър” - предстояща процедура по принудително отчуждаване

19.07.2016

Район „Панчарево” - подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване

13.07.2016

— 10 Елементи на страница
Показване на 11 - 20 от 51 резултата.