ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

 

Възстановяване на Западен парк – представителна част, гр. София

12.08.2022

Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция

12.08.2022

Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община

12.08.2022

Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община – етап I, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов“

12.08.2022

Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“

12.08.2022

Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община

23.08.2022

Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността

23.08.2022