ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Център за работа с деца на улицата

Адрес: кв. "Факултета", ул. "Г. Папанчев" № 14
Ръководител: Антония Тилкова
Тел.: 0888 628 121 ; 02 822 33 46
Е-mail: a.tilkova@hesed.bg
Интернет страница: www.hesed.bg

Център за работа с деца на улицата "Посока"

Адрес: ул. "П. Унуфриева" № 4
Ръководител: Иво Ванчев
Тел.: 0879 498 975

Център за работа с деца на улицата

Адрес: кв. „Филиповци"
Ръководител : Теодора Бочукова
Тел.: 0889 980 498; 02 423 7420
E-mail: t.bochukova@hesed.bg

Център за работа с деца на улицата

Адрес: ул. „Суходолска“ № 137
Ръководител: Цветина Шиндарска
Тел.: 0888 956 274; 02 426 22 02
E-mai: t.shindarska@hesed.bg