ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

 

Център за работа с деца на улицата (кв. "Факултета")

14.11.2016

Център за работа с деца на улицата "Посока"

03.02.2019

Център за работа с деца на улицата (кв. „Филиповци")

03.02.2019

Център за работа с деца на улицата (ул. „Суходолска“ № 137)

03.02.2019

Център за работа с деца на улицата (ж.к. "Надежда")

14.11.2016