ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Назад

Център за социална рехабилитация и интеграция (лица с психични разстройства)

Адрес:  ул. „Цар Симеон”  № 13
Директор: Мария Масалджиева
Тел.: 02 987 78 75

Капацитет: 30 места

Услугата се администрира от Фондация  "Глобална инициатива в психиатрията".