ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Обратно Център за обществена подкрепа (ж.к. „Надежда 1")


Адрес: ж.к. „Надежда 1”, ул. „Сава Филаретов” № 23
Директор: Биляна Койчева
Телефон: 02 936 10 26

Капацитет: 50 места

Услугата се администрира от сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП).

Целеви групи:

  • Деца в риск от насилие, неглижиране, агресивно поведение, отпадане от училище, деца от институция в риск от дългосрочна институционализация;
  • Семейства, роднини и близки на деца в риск.

Предлагани дейности:

  • Превенция на насилието, девиантно поведение и отпадане от училище;
  • Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции.