Назад

Продължава разчистването на терен за училище и детска градина в „Манастирски ливади-запад“

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата по разчистването на терен за училище с детска градина в „Манастирски ливади-запад“. Теренът е предоставен на Столичната община от Фондация „13 века България“ със съдействието на Министерството на културата.

В началото на март започнаха дейности по премахване на съществуваща недовършена сграда – Дом на българите в чужбина. Очаква се разрушаването на сградата, което е изключително трудно поради сложната технология на изграждане, и разчистването на терена да продължат до края на годината. Целта е догодина да започне строителството на първото в квартала основно училище, интегрирано с нова детска градина. Към момента е извършено геодезическо заснемане и е изготвено обемно-устройствено проучване, което да покаже възможностите за изграждане на нова сграда.  

Проучването показа, че на терена има възможност да се изградят едновременно училище за 21 паралелки и детска градина за 4 групи. Желанието на общината е училището да разполага със съвременни кабинети по музика, домашен бит и техника, рисуване и моделиране, биология, химия и физика, компютърен и  междуезикови кабинети, както и  кабинет за деца със специални образователни потребности  и библиотечно-информационен център. Пространството позволява и разполагането на футболно игрище, баскетболно игрище, игрище за волейбол и народна топка, писта за бягане и изкуствена стена за катерене. Предвижда се да бъде изграден и кухненски блок и столова, както и задължителната по волята на дарителя многофункционална зала „Родна стряха“.  

Предвижда се детската градина да бъде за 4 групи със съответните детски площадки, музикален салон и здравен кабинет.

Училището и детската градина  ще имат напълно отделни входове и ще могат да функционират независимо едно от друго.