ЕКИП НА НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“

 

 

Десислава Билева
зам.-кмет на направление
„Зелена система, екология и земеползване“
тел. 029809851
ул. ''Московска'' № 33, ст. 102 
desislava.bileva@sofia.bg


Нина Макарова
директор на дирекция „Околна среда“
тел. 029377417
ул. ''Париж'' № 3, ет. 5, ст. 509  
nmakarova@sofia.bg
прием: сряда 14:00 – 16:00 ч.


Теодора Полимерова
директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“
тел. 029041362
ул. ''Париж'' № 1, ст. 3 – 4 
t_polimerova@sofia.bg

 


Лилия Ангелова-Колева
вр. и. д. директор на дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“
тел. 02 9377-403
ул. ''Париж'' № 1, ет. 3, ст. 3 – 6 
l.angelova@sofia.bg 
прием: вторник и четвъртък 14:00 – 16:00 ч.


ланд. арх. Димитър Данчев
директор на дирекция „Зелена система“
тел. 029950541
бул. ''Ломско шосе'' № 2А (метростанция ''Хан Кубрат'') 
so_green@sofia.bg