Заглавие Дата на публикуване
Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" 07.11.2017
Решение № 709 по Протокол № 42 от 26.10.2017 г. на СОС за именуване на улици в район "Красна поляна" с имената "Баня", "Лютика" и "Производствена" 03.11.2017
Решение № 683 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Витоша" с името "проф. Димитър Чернев" 20.10.2017
Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО 09.10.2017
Промяна на наименованието на 35 Средно училище „Добри Войников” в 35 Средно езиково училище „Добри Войников” 06.10.2017
Промяна на наименованието на 138 Средно училище „Проф. Васил Златарски” в 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски” 06.10.2017
Решение № 656 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на СОС за именуване на безименни улици в с. Панчарево и с. Герман и Комплекс от затворен тип в с. Панчарево – Район „Панчарево” 06.10.2017
Решение № 643 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на СОС за именуване на моста над река Владайска при пресичане на ул. „Г. С. Раковски” с бул. „Сливница” с името „Раковски мост” 03.10.2017
Решение № 602 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица на територията на район "Лозенец" 26.09.2017
Решение № 603 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС за именуване на безименни улици от пътната мрежа на територията на район "Кремиковци" 26.09.2017