Заглавие Дата на публикуване
Приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година 21.03.2017
Решение № 120 по протокол № 29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на десет улици в квартал „Требич”, район „Надежда”, Столична община 21.03.2017
Решение № 122 по протокол №29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с.Доброславци, СО-Район „Нови Искър” с името „Лука Гълъбов” 21.03.2017
Решение No 87 по протокол No 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за дейности по управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост през 2018 г. 21.03.2017
Съобщение за почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци 20.03.2017
Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища 01.03.2017
Заповед No СОА17-РД09-61/10.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебен ден на 11.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община 13.02.2017
Заповед No СОА17-РД09-49/09.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебни дни на 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община 13.02.2017
Наименуване на безименна улица на територията на Район "Банкя" 10.02.2017
Отмяна на Решение за именуване на безименна улица в район "Оборище" с името "Конрад Аденауер" и възстановяване целостта на бул. Янко Сакъзов 04.01.2017