Заглавие Дата на публикуване
Приключи обновяването на ДГ № 51 „Щурче” 19.11.2020
Приключи обновяването на ЦДГ № 152 „Връбница” 18.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 170 „Пчелица” 18.11.2020
Приключи обновяването на 54. СУ „Св. Иван Рилски” 18.11.2020
Приключи обновяването на 15. СУ „Адам Мицкевич” 17.11.2020
Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 2 17.11.2020
Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1 17.11.2020
Приключи обновяването на 101. СУ „Бачо Киро” 17.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 115 „Осми март" 17.11.2020
Столична община, чрез дирекция „Култура”, ще реализира от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително, сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г. 17.11.2020