Заглавие Дата на публикуване
Приключи обновяването на 123. СУ „Стефан Стамболов” 25.11.2020
Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ 25.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка” 24.11.2020
Приключи обновяването на 140. СУ „Иван Богоров” 24.11.2020
Приключи обновяването на 70. ОУ „Св. Климент Охридски” 24.11.2020
Приключи обновяването на 62. ОУ „Христо Ботев” 24.11.2020
Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“ 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 179 „Синчец” 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 27 „Детска китка” 20.11.2020
Приключи обновяването на ДГ № 15 „Чучулига” 20.11.2020