Заглавие Дата на публикуване
Решение № 426 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на район „Младост“ с името „Посланик Джеймс Пардю“ 16.06.2022
Решение № 427 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ с името „Димитър Еленов“ 13.06.2022
Решение № 425 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на общински обект в район „Лозенец“ на името на актьора Филип Трифонов и поставяне на паметен знак 13.06.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, район „Надежда“, област София 03.06.2022
Решение № 385 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „проф. Живко Сталев“ 03.06.2022
Решение № 382 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на с. Клисура, м. "Витковица” с името “Дива роза” 03.06.2022
Решение № 381 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на кв. Вердикал, гр. Банкя с името „Йордан Кръстев” 03.06.2022
Решение № 380 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици, находящи се в с. Войнеговци, район „Нови Искър” с имена „Планински рай“ и „Слънчева гора“ 03.06.2022
Решение № 379 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на Столичния общински съвет за промяна на името на улица „Проф. арх. Станчо Белковски“ в ж.к. „Младост 1“ с ул. „арх. Виктория Ангелова - Винарова“ 03.06.2022
ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявява Решение № 300/13.05.2022 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София" от проектен км 1+061 до проектен км 8+409", на територията на район „Надежда", Столична община, област София 02.06.2022