Обратно Заповед № СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – Избори НС-2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 17, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, във връзка с чл. 218, ал. 6 и чл. 221, ал. 1 от Изборния кодекс, за осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден, във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени за 04.04.2021 г. с Указ № 9 от 14.01.2021 г. на президента на Република България (Обн. ДВ., бр. 5 от 19 януари 2021 г.)

Заповед № СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. на кмета на Столична община