Решение № 122 по протокол №29 от 23.02.2017 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с.Доброславци, СО-Район „Нови Искър” с името „Лука Гълъбов”

21.03.2017

Решение No 87 по протокол No 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за дейности по управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост през 2018 г.

21.03.2017

Съобщение за почистване от нерегламентирано натрупване на битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци

20.03.2017

Списък с кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища

01.03.2017

Заповед No СОА17-РД09-61/10.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебен ден на 11.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община

13.02.2017

Заповед No СОА17-РД09-49/09.01.2017 г. на Кмета на Столична община относно обявяване на неучебни дни на 09.01.2017 г. и 10.01.2017 г. за училищата на територията на Столична община

13.02.2017

Наименуване на безименна улица на територията на Район "Банкя"

10.02.2017

Отмяна на Решение за именуване на безименна улица в район "Оборище" с името "Конрад Аденауер" и възстановяване целостта на бул. Янко Сакъзов

04.01.2017

Наименуване на безименна улица на територията на район "Слатина"

03.01.2017

Наименуване на безименни улици на територията на район "Банкя"

03.01.2017