Приеми на административните ръководители на Столична община в дигитална среда

11.01.2021

Актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

02.12.2020

Обществено обсъждане на намерение на Столична община за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“

30.11.2020

Приключи обновяването на 113. СУ „Сава Филаретов”

25.11.2020

Приключи обновяването на 123. СУ „Стефан Стамболов”

25.11.2020

Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ

25.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка”

24.11.2020

Приключи обновяването на 140. СУ „Иван Богоров”

24.11.2020

Приключи обновяването на 70. ОУ „Св. Климент Охридски”

24.11.2020

Приключи обновяването на 62. ОУ „Христо Ботев”

24.11.2020