Проект: „Пчелен кошер конструктор“

Направление: „Наука и иновации“
Ментори: Любов Костова и арх. Елица Панайотова
Автор: Христо Неделков

 


​​​​​​​Проектът „Пчелен кошер конструктор“ цели да предложи интерактивен и забавен начин на обучение, който да стимулира любопитството на децата и да ги запознае с пчеларството чрез STEM науките.

В рамките на проекта, създателите на „Пчелния кошер конструктор“ и Наръчника към него, разработен заедно с експерти, влязоха в столичните училища през месец декември 2023, за да запознаят учениците с видовете мед според произхода, различните растения и влиянието им върху качествата на меда; кошера и неговите части; ума на пчелата; ролята на пчеларя; AR демонстрация.

Авторите на проекта имат амбицията, съдържанието в Наръчника, да залегне в учебната програма на гимназистите, като част от свободно избираемите предмети.