СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 

Отчети за приходите и разходите (ОПР) и счетоводни баланси на едноличните общински търговски дружества се публикуват съгласно Решение № 332 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичния общински съвет.

Счетоводните баланси на общинските търговски дружества и общинските предприятия може да се разгледат в уеб сайта Търговски регистър, в рубриката Справки, Справка по физическо или юридическо лице, в раздела на обявените актове.

 

 

СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ И ОПР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

"Топлофикация София" ЕАД

"Център за градска мобилност" ЕАД

"Метрополитен" ЕАД

"Столичен автотранспорт" ЕАД

"Столичен електротранспорт" ЕАД

"Чистота – Искър" ЕООД

"ВиК" ЕАД

"Софинвест" ЕООД

"ГИС – СОФИЯ" ЕООД

"Егида – София" ЕАД

 "Лозана" ЕАД

"Спортна София – 2000" ЕАД

"Софийски имоти" ЕАД

"Пазари Запад" ЕАД

"Пазари Изток" ЕАД

"Пазари Възраждане" ЕАД

"Пазари Север" ЕАД

"Пазари Юг" ЕАД

 

СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ И ОПР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

"Първа МБАЛ – София" ЕАД

"Втора МБАЛ – София" ЕАД

"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД

"Пета МБАЛ – София" ЕАД

"Първа САГБАЛ – Света София" ЕАД

"Втора САГБАЛ – Шейново" ЕАД

"СБАЛОЗ" ЕООД

"СБАЛ ПФЗ – София град" ЕООД

"СБПЛРДЦП – Света София" ЕООД

"СБПЛР – Панчарево" ЕООД

 "СБПЛР – Кремиковци" ЕООД

"СБПЛР – Бухово" ЕООД

ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

"ЦКВЗ" ЕООД

"МЦ – XVI – София" ЕООД

"МЦ – ХХХI – Нови Искър" ЕООД

"ДЦ – II – София" ЕООД

"ДЦ – VI – София" ЕООД

"ДКЦ – 2 – София" ЕООД

"ДКЦ – 3 – София" ЕООД

"ДКЦ – 5 – София" ЕООД

"ДКЦ – 6 – София" ЕООД

"ДКЦ – 7 – София" ЕООД

"ДКЦ – 8 – София" ЕООД

"ДКЦ – 11 – София" ЕООД

"ДКЦ – 12 – София" ЕООД

"ДКЦ – 13 – София" ЕООД

"ДКЦ – 14 – София" ЕООД

"ДКЦ – 15 – София" ЕООД

"ДКЦ – 16 – София" ЕООД

"ДКЦ – 17 – София" ЕООД

"ДКЦ – 18 – София" ЕООД

"ДКЦ – 20 – София" ЕООД

"ДКЦ – 12 – София" ЕООД

"ДКЦ – 24 – София" ЕООД

"ДКЦ – 25 – София" ЕООД

"ДКЦ – 28 – София" ЕООД

"ДКЦ – 29 – София" ЕООД

"ДКЦ – 30 – София" ЕООД

"ДКЦ – Св. Лука – диабетен център" ЕООД

   

 

 

СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ И ОПР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

"Топлофикация София" ЕАД

"Център за градска мобилност" ЕАД

"Метрополитен" ЕАД

"Столичен автотранспорт" ЕАД

"Столичен електротранспорт" ЕАД

"Чистота – Искър" ЕООД

"ВиК" ЕАД

"Софинвест" ЕООД

"ГИС – СОФИЯ" ЕООД

"Егида – София" ЕАД

 "Лозана" ЕАД

"Спортна София – 2000" ЕАД

"Софийски имоти" ЕАД

"Пазари Запад" ЕАД

"Пазари Изток" ЕАД

"Пазари Възраждане" ЕАД

"Пазари Север" ЕАД

"Пазари Юг" ЕАД

 

СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ И ОПР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

"Първа МБАЛ – София" ЕАД

"Втора МБАЛ – София" ЕАД

"Четвърта МБАЛ – София" ЕАД

"Пета МБАЛ – София" ЕАД

"Първа САГБАЛ – Света София" ЕАД

"Втора САГБАЛ – Шейново" ЕАД

"СБАЛОЗ" ЕООД

"СБАЛ ПФЗ – София-град" ЕООД

"СБПЛРДЦП – Света София" ЕООД

"СБПЛР – Панчарево" ЕООД

 "СБПЛР – Кремиковци" ЕООД

"СБПЛР – Бухово" ЕООД

ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

"ЦКВЗ" ЕООД

"МЦ – XVI – София" ЕООД

"МЦ-ХХХI – Нови Искър" ЕООД

"ДЦ – I – София" ЕООД

"ДЦ – VI – София" ЕООД

"ДКЦ – 2 – София" ЕООД

"ДКЦ – 3 – София" ЕООД

"ДКЦ – 5 – София" ЕООД

"ДКЦ – 6 – София" ЕООД

"ДКЦ – 7 – София" ЕООД

"ДКЦ – 8 – София" ЕООД

"ДКЦ – 11 – София" ЕООД

"ДКЦ – 12 – София" ЕООД

"ДКЦ – 13 - София" ЕООД

"ДКЦ – 14 – София" ЕООД

"ДКЦ – 15 – София" ЕООД

"ДКЦ – 16 – София" ЕООД

"ДКЦ – 17 – София" ЕООД

"ДКЦ – 18 – София" ЕООД

"ДКЦ – 20 – София" ЕООД

"ДКЦ – 12 – София" ЕООД

"ДКЦ – 24 – София" ЕООД

"ДКЦ – 25 – София" ЕООД

"ДКЦ – 28 – София" ЕООД

"ДКЦ – 29 – София" ЕООД

"ДКЦ – 30 – София" ЕООД

"ДКЦ – Св. Лука – диабетен център" ЕООД