СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 

Отчети за приходите и разходите (ОПР) и счетоводни баланси на едноличните общински търговски дружества се публикуват съгласно Решение № 332 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичния общински съвет.

Счетоводните баланси на общинските търговски дружества и общинските предприятия може да се разгледат в уеб сайта Търговски регистър, в рубриката Справки, Справка по физическо или юридическо лице, в раздела на обявените актове.

 

 

 

ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ И ОПР КЪМ 30.09.2016 г.

 

"Топлофикация София" ЕАД

"Център за градска мобилност" ЕАД

"Метрополитен" ЕАД

"Столичен автотранспорт" ЕАД

"Столичен електротранспорт" ЕАД

"Чистота- Искър" ЕООД

"В и К" ЕАД

"Софинвест" ЕООД

"ГИС-СОФИЯ" ЕООД

"Егида-София" ЕАД

 "Лозана" ЕАД

"Спортна София-2000" ЕАД

"Софийски имоти" ЕАД

"Пазари Запад" ЕАД

"Пазари Изток" ЕАД

"Пазари Възраждане" ЕАД

"Пазари Север" ЕАД

"Пазари Юг" ЕАД

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ И ОПР КЪМ 30.09.2016 г.

 

"Първа МБАЛ - София" ЕАД

"Втора МБАЛ - София" ЕАД

"Четвърта МБАЛ - София" ЕАД

"Пета МБАЛ - София" ЕАД

"Първа САГБАЛ - Света София" ЕАД

"Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД

"СБАЛОЗ" ЕООД

"СБАЛ ПФЗ - София град" ЕООД

"СБПЛРДЦП - Света София" ЕООД

СБПЛР - Панчарево" ЕООД

 "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД

"СБПЛР - Бухово" ЕООД

ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

"ЦКВЗ" ЕООД

"МЦ-XVI-София" ЕООД

"МЦ-ХХХI - Нови Искър" ЕООД

"ДЦ-II-София" ЕООД

"ДЦ-VI-София" ЕООД

"ДКЦ - 2 - София" ЕООД

"ДКЦ - 3 - София" ЕООД

"ДКЦ - 5 - София" ЕООД

"ДКЦ - 6 - София" ЕООД

"ДКЦ - 7 - София" ЕООД

"ДКЦ - 8 - София" ЕООД

"ДКЦ - 11 - София" ЕООД

"ДКЦ - 12 - София" ЕООД

"ДКЦ - 13 - София" ЕООД

"ДКЦ - 14 - София" ЕООД

"ДКЦ - 15 - София" ЕООД

"ДКЦ - 16 - София" ЕООД

"ДКЦ - 17 - София" ЕООД

"ДКЦ - 18 - София" ЕООД

"ДКЦ - 20 - София" ЕООД

"ДКЦ - 22 - София" ЕООД

"ДКЦ - 24 - София" ЕООД

"ДКЦ - 25 - София" ЕООД

"ДКЦ - 28 - София" ЕООД

"ДКЦ - 29 - София" ЕООД

"ДКЦ - 30 - София" ЕООД

"ДКЦ - Св. Лука - диабетен център" ЕООД    

 

ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 г.

 

"Топлофикация София" ЕАД

"Център за градска мобилност" ЕАД

"Метрополитен" ЕАД

"Столичен автотранспорт" ЕАД

"Столичен електротранспорт" ЕАД

"Чистота- Искър" ЕООД

"В и К" ЕАД

"Софинвест" ЕООД

"ГИС-СОФИЯ" ЕООД

"Егида-София" ЕАД

 "Лозана" ЕАД

"Спортна София-2000" ЕАД

"Софийски имоти" ЕАД

"Пазари Запад" ЕАД

"Пазари Изток" ЕАД

"Пазари Възраждане" ЕАД

"Пазари Север" ЕАД

"Пазари Юг" ЕАД

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 г.

 

"Първа МБАЛ - София" ЕАД

"Втора МБАЛ - София" ЕАД

"Четвърта МБАЛ - София" ЕАД

"Пета МБАЛ - София" ЕАД

"Първа САГБАЛ - Света София" ЕАД

"Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД

"СБАЛОЗ" ЕООД

"СБАЛ ПФЗ - София град" ЕООД

"СБПЛРДЦП - Света София" ЕООД

СБПЛР - Панчарево" ЕООД

 "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД

"СБПЛР - Бухово" ЕООД

ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

"ЦКВЗ" ЕООД

"МЦ-XVI-София" ЕООД

"МЦ-ХХХI - Нови Искър" ЕООД

"ДЦ-II-София" ЕООД

"ДЦ-VI-София" ЕООД

"ДКЦ - 2 - София" ЕООД

"ДКЦ - 3 - София" ЕООД

"ДКЦ - 5 - София" ЕООД

"ДКЦ - 6 - София" ЕООД

"ДКЦ - 7 - София" ЕООД

"ДКЦ - 8 - София" ЕООД

"ДКЦ - 11 - София" ЕООД

"ДКЦ - 12 - София" ЕООД

"ДКЦ - 13 - София" ЕООД

"ДКЦ - 14 - София" ЕООД

"ДКЦ - 15 - София" ЕООД

"ДКЦ - 16 - София" ЕООД

"ДКЦ - 17 - София" ЕООД

"ДКЦ - 18 - София" ЕООД

"ДКЦ - 20 - София" ЕООД

"ДКЦ - 22 - София" ЕООД

"ДКЦ - 24 - София" ЕООД

"ДКЦ - 25 - София" ЕООД

"ДКЦ - 28 - София" ЕООД

"ДКЦ - 29 - София" ЕООД

"ДКЦ - 30 - София" ЕООД

"ДКЦ - Св. Лука - диабетен център" ЕООД    

 

 

ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 

"Топлофикация София" ЕАД

"Център за градска мобилност" ЕАД

"Метрополитен" ЕАД

"Столичен автотранспорт" ЕАД

"Столичен електротранспорт" ЕАД

"Чистота- Искър" ЕООД

"В и К" ЕАД

"Софинвест" ЕООД

"ГИС-СОФИЯ" ЕООД

"Егида-София" ЕАД

 "Лозана" ЕАД

"Спортна София-2000" ЕАД

"Софийски имоти" ЕАД

"Пазари Запад" ЕАД

"Пазари Изток" ЕАД

"Пазари Възраждане" ЕАД

"Пазари Север" ЕАД

"Пазари Юг" ЕАД


 

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 

"Първа МБАЛ - София" ЕАД

"Втора МБАЛ - София" ЕАД

"Четвърта МБАЛ - София" ЕАД

"Пета МБАЛ - София" ЕАД

"Първа САГБАЛ - Света София" ЕАД

"Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД

"СБАЛОЗ" ЕООД

"СБАЛ ПФЗ - София град" ЕООД

"СБПЛРДЦП - Света София" ЕООД

СБПЛР - Панчарево" ЕООД

 "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД

"СБПЛР - Бухово" ЕООД

ЦПЗ "Проф. Н. Шипковенски" ЕООД

"ЦКВЗ" ЕООД

"МЦ-XVI-София" ЕООД

"МЦ-ХХХI - Нови Искър" ЕООД

"ДЦ-II-София" ЕООД

"ДЦ-VI-София" ЕООД

"ДКЦ - 2 - София" ЕООД

"ДКЦ - 3 - София" ЕООД

"ДКЦ - 5 - София" ЕООД

"ДКЦ - 6 - София" ЕООД

"ДКЦ - 7 - София" ЕООД

"ДКЦ - 8 - София" ЕООД

"ДКЦ - 11 - София" ЕООД

"ДКЦ - 12 - София" ЕООД

"ДКЦ - 13 - София" ЕООД

"ДКЦ - 14 - София" ЕООД

"ДКЦ - 15 - София" ЕООД

"ДКЦ - 16 - София" ЕООД

"ДКЦ - 17 - София" ЕООД

"ДКЦ - 18 - София" ЕООД

"ДКЦ - 20 - София" ЕООД

"ДКЦ - 22 - София" ЕООД

"ДКЦ - 24 - София" ЕООД

"ДКЦ - 25 - София" ЕООД

"ДКЦ - 28 - София" ЕООД

"ДКЦ - 29 - София" ЕООД

"ДКЦ - 30 - София" ЕООД

"ДКЦ - Св. Лука - диабетен център" ЕООД