Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ – доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“

21.12.2017

Столична община – предстоящо отчуждаване във връзка с реализацията на обект „Пробив бул. „Д-р Петър Дертлиев“ Софийски околовръстен път“ за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от ЗОС съгласно ПУП/ЗРП, м. „ж.к. „Люлин“ – разширение, запад“

28.11.2017

Столична община – предстояща процедура за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улица, трасе на метрополитен и метростанции MCIII-15 и MCIII-16, публична общинска собственост в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“

02.11.2017

Отчуждаване на имот във връзка с реализацията на обект, попадащ в обхвата на трасе на улица тупик от о.т.101б - о.т.101в - о.т. 101е район "Витоша"

01.11.2017

Столична община – отчуждаване на имот с идентификатор 04234.6977.3645 (незастроен), попадащ в обхвата на трасе на улица тупик в кв. "88", село Бистрица, район "Панчарево"

30.10.2017

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с обект "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. "Ботевградско шосе"– бул. "Владимир Вазов"– Централна градска част – ж.к. "Овча купел", "Втори етап от МС 15 до МС 17 и "Депо на Метрополитена"

13.10.2017

Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект „Разширение на гробищен парк", кв. 1, м. „Централни гробища“, район „Сердика“, гр. София

10.10.2017

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с обект „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, кв. 7, м. НПЗ „Илиянци – запад“, район „Надежда“, гр. София"

27.09.2017

Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от МС15 до МС17 и Депо на Метрополитена“

25.08.2017

Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на локални платна в обхват при пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, кв. 7, м. НПЗ „Илиянци – запад“, район „Надежда“, гр. София“ – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Надежда“ – Столична община

14.08.2017

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 16 резултата.