Столична община – отчуждаване на имот попадащ в улична регулация в обхвата на обект: „Реконструкция и разширение на бул. „Монтевидео” от ул. „763” до бул. „Никола Петков”

23.12.2016

Столична община – отчуждаване на имоти за реализиране на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев” – II етап”, р-н „Триадица”

02.12.2016

Столична община – отчуждаване на имоти за реализиране на обект: „Реконструкция и разширение на ул. „Монтевидео” от ул. „763” до бул. „Никола Петков”, район "Овча купел", гр. София

23.11.2016

Столична община – отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Реконструкция на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”

08.11.2016

Столична община – отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Главен канализационен колектор III по ул. „Костенски водопад”, м. „Манастирски ливади”

19.10.2016

Заповед за отмяна на отчуждаване на недвижим имот: ПИ № 374 с площ 320 кв. м, заедно с едноетажна масивна жилищна сграда с площ 78.9 кв. м, кв. 21 (нов кв. 122) на ул. „323” № 8, м. „Факултета”

11.10.2016

Отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „3-ти март” – ул. „Филиповско шосе” и „Софийски околовръстен път”, район „Люлин”

04.10.2016

Столична община – предстоящо отчуждаване във връзка с реализиране на обект:"Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. "Емилиян Станев" – II етап, район "Триадица"

29.09.2016

Отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. "Модерно предградие" и вътрешноквартална ВиК мрежа, район "Връбница”

21.09.2016

Заповед № СОА16-РД40-85/02.09.2016 за поправка на фактическа грешка в Заповед № СОА16-РД-40-73/19.08.2016 г. за отчуждаване на обект „Улица тупик от о.т. 121 до о.т. 120, кв. "102" по плана на кв. "Драгалевци – разширение – север”

12.09.2016

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 32 резултата.