АРХИВ

 

РЕШЕНИЕ № 89/12.03.2020 г. на Столичен общински съвет

за утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2020 г.


РЕШЕНИЕ № 52/28.01.2021 г. на Столичен общински съвет

За приемане на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмет на Столична община за 2020 г.