АДРЕСИ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
   
Администрация на Столичната община гр. София, ул. ''Московска'' № 33
Дирекция ''Общинска собственост'' гр. София, ул. ''Московска'' № 41
Дирекция ''Европейски политики и програми'' гр. София, ул. ''Париж'' № 1
Дирекция ''Финанси'' гр. София, ул. ''Париж'' № 3
Дирекция ''Обществени поръчки и концесии'' гр. София, ул. ''Париж'' № 3
Столичен инспекторат гр. София, ул. ''Париж'' № 5
Дирекция ''Околна среда'' гр. София, ул. ''Париж'' № 5
Дирекция ''Управление на отпадъците и контролни дейности'' гр. София, ул. ''Париж'' № 5
Дирекция ''Икономика и търговска дейност'' гр. София, ул. ''Доспат'' № 70
Дирекция ''Здравеопазване'' гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви'' № 108
Дирекция ''Образование'' гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А
Дирекция ''Спорт и младежки дейности'' гр. София, пл. ''Петко Р. Славейков'' № 4
Направление ''Архитектура и градоустроство'' гр. София, ул. ''Сердика'' № 5А
Направление ''Транспорт и градска мобилност'' гр. София, ул. ''Будапеща'' № 17
Дирекция ''Общински приходи'' гр. София, ул. ''Георги Бенковски'' № 12
Отдел ''Ревизии и събиране на вземания'' гр. София, ул. "Чамкория" № 1
Дирекция ''Административен мониторинг'' гр. София, ул. ''11 Август'' № 4
Дирекция ''Управление на административен сграден фонд'' гр. София, ул. ''11 Август'' № 4
Отдел ''Транспортно обслужване'' гр. София, ул. ''Дамян Груев'' № 8А
Дирекция ''Култура'' гр. София, пл. ''Славейков'' № 4
Дирекция ''Строителство'' гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А
Дирекция ''Инвестиционно отчуждаване'' гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А
Дирекция ''Зелена система'' гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А
Дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни" гр. София, бул. ''Княгиня Мария Луиза'' № 88
Дирекция ''Аварийна помощ и превенция'' гр. София, ж.к. Павлово, ул. ''Деспот Слав'' № 19

 

 

АДРЕСИ НА ОТДЕЛИ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ"
   
Отдел "Общински приходи - Банкя'' гр. Банкя, ул. "Княз Борис І" № 5
Отдел "Общински приходи - Витоша'' бул. "Цар Борис ІІІ" № 215
Отдел "Общински приходи - Възраждане'' ул. "Пиротска" № 70
Отдел "Общински приходи - Изгрев'' ул. "Антон П. Чехов" № 16а
Отдел "Общински приходи - Илинден'' ул. "Билянини извори" № 10, вх. Б
Отдел "Общински приходи - Искър'' бул. "Кръстьо Пастухов" № 18
Отдел "Общински приходи - Красна поляна'' бул. "Възкресение" № 1а
Отдел "Общински приходи - Красно село'' бул. "Цар Борис ІІІ" № 124
Отдел "Общински приходи - Кремиковци'' кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267
Отдел "Общински приходи - Лозенец'' бул. "Васил Левски" № 2
Отдел "Общински приходи - Люлин'' ж.к. "Люлин I", ул. "113-та", № 1

 

 

АДРЕСИ НА ОТДЕЛИ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ"
   
Отдел "Общински приходи - Младост'' бул. ''Свето Преображение'' № 1
Отдел "Общински приходи - Надежда и Връбница'' ул. ''Траен мир'' № 1
Отдел "Общински приходи - Нови Искър'' кв. Курило, ул. ''Търговска'' № 18
Отдел "Общински приходи - Оборище'' ул. ''Силистра'' № 8
Отдел "Общински приходи - Овча купел'' бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136В
Отдел "Общински приходи - Панчарево'' с. Панчарево, ул. ''Гауди'' 2
Отдел "Общински приходи - Подуяне'' ул. ''Плакалница'' № 51
Отдел "Общински приходи - Сердика'' бул. ''Княгиня Мария Луиза'' № 88
Отдел "Общински приходи - Слатина'' бул. ''Шипченски проход'' № 67
Отдел "Общински приходи - Средец и Триадица'' ул. ''Генерал Гурко'' № 12
Отдел "Общински приходи - Студентски'' ж.к. ''Студентски град'', бл. 5