АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-151/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 15 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Селището“ 9А, вход А
2. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Селището“ 9А, вход Б
3. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Селището“ 9Б, вход А
4. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Селището“ 9Б, вход Б
5. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Селището“ 9В, вход А
6. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Селището“ 9В, вход Б.

Заповед № СОА20-РД07-150/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Проф. Георги Йолов“ № 8.

Заповед № СОА20-РД07-149/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 20 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Връбница“, ул. „24-та ("Обеля")“ № 1А.

Заповед № СОА20-РД07-148/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 20 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Момина сълза“ № 6А.

Заповед № СОА20-РД07-147/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 16 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Студентски“, ул. “Равногор” № 3.

Заповед № СОА20-РД07-146/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Емануил Попдимитров“ № 2.

Заповед № СОА20-РД07-145/29.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Проф. Георги Йолов“ № 4.

Заповед № СОА20-РД07-144/24.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с административни адреси, определени с Приложение № 15 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Рибарниците“ 13А
2. Район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Рибарниците“ 13Б.

Заповед № СОА20-РД07-143/24.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 19 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Люлин“, кв. "Република", ул. „Банско шосе“ № 58.

Заповед № СОА20-РД07-142/24.04.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 199.